Thiết kế nhà gỗ xoan 5 gian đẹp tuyệt tác

Các thành phần kiến trúc nên ngôi nhà:

- Cột 

- Xà 

- Kẻ

- Các cấu kiện bộ ̣vì và  hệ mái Bẩy hay bẩy hậu hoặc bẩy hiên

- Câu đầu

 – Con rường

 – Con lợn

 –  Rường cụt

 –  Các loại xà nằm ngoài khung

 – Thượng lương 

 – Các kết cấu mái

1

 3

4

Cẩn thận từng chi tiết nhỏ

5

 6

http://kientrucnhaban.com/thiet-ke/kien-truc-nha-co

Đánh giá bài viết
© 2017 Thiết kế | Thi công nội ngoại thất uy tín chi phí thấp nhất. Thiết kế Website bởi kientrucnhaban.